SES YALITIMI

 

ses-yalitimi

Zeminde Ses Yalıtımı

Yaşadığımız mekanlarda gürültüye yol açan sesler iki sınıfa ayrılır. Bunlar ortam sesleri ve darbe sesleridir.Ortam sesleri, hava titreşimleriyle oluşan ve hava yoluyla yayılan seslerdir. Konuşma sesi, TV sesi, daktilo sesi gibi sesler ortam seslerine örnek olarak verilebilir. Darbe sesleri ise iki sert cismin birbirine çarpması sonucu ortaya çıkan ve katı cisimler üzerinde titreşim yoluyla yayılan seslerdir. Çok katlı yapılarda en önemli gürültü sorunları darbe seslerinden kaynaklanır. Sert zemin döşemesi üzerinde yürünmesi, sandalye vs. eşyaların çekilmesi, sert cisimlerin yere düşmesi gibi durumlarda yüksek düzeyde darbe sesi oluşur ve gürültü sadece alt kata değil yapının iskeleti üzerinden tüm dairelere yayılır.

 

Zeminde oluşan darbe sesinin bir diğer tipi de “topuk sesi” diye adlandırılan ve sert döşeme üzerinde yürünmesi ile oluşup ortam sesi olarak aynı mekanda yayılan seslerdir. Bir zemin kaplamsı ne kadar sertse yarattığı gürültü de o denli büyük olacaktır. Laminat, lamine, ahşap, seramik gibi çağdaş yer döşemelerinin tamamı günlük olağan kullanımda bile yüksek düzeyde gürültüye yol açarlar.Yapılardaki gürültüyü önlemek için ses yutucular, ses bariyerleri, sönümleyiciler ve titreşim önleyiciler kullanılır.

 

Katlar arası ses yalıtımı

Ortam seslerinin ve darbe seslerinin iki kat arasında geçişini önlemeyi ve yaşanılan mekândaki topuk sesini kesmeyi hedefler. Bunun için şap altında ya da döşeme altında bir ses yalıtım malzemesi kullanmak gerekir. Bu tip malzemelerin aynı anda hem darbe hem de ortam sesi yalıtımı yapması arzu edilir. Sadece ortam seslerini yalıtmak isteniyorsa taş yünü gibi lifli, açık hücreli ürünler, hem darbe seslerini hem de ortam seslerini yalıtmak isteniyorsa yoğunlaştırılmış kauçuk ya da mantar bazlı ürünler kullanılır.

 

Katlar arası ses yalıtımında malzemenin yoğunluğu, hücresel yapısı ve fiziksel dayanımı son derece önemli faktörlerdir.Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri gibi, gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanlarda ve ayrıca çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken jeneratör, hidrofor, kalorifer dairesi gibi alanların ve yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb. mekânların duvar, döşeme, tavan, pencere, kapı ve tesisat elemanlarının ses düzeyini düşürmek için uygulanan yalıtım malzemelerine ses yalıtım malzemesi denir.

 

Çeşitleri

Ses yalıtım malzemeleri, ses ve gürültü şiddetinin yoğunluğuna, uygulanacak mahallin durumuna ve yalıtım malzemesinin cinsine göre beş gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Mineral Yünler (Cam yünü, taş yünü), Polietilen, Kauçuk Köpüğü, Ahşap Yünü ve Poliüretan malzemelerdir.

 

 

 

 

 

 

 

1. Mineral Yünler (Cam Yünü, Taş Yünü)

Ergitilmiş camdan elde edilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan, bükülebilir, ateşe dayanıklı cam lifleridir.

 


ses-yalitimi

 

 

 

 

 

 

2. Polietilen

Boru yapımında kullanılan ve ayrıca gıda maddelerinin saklanması için üretilen maddelerin yapımında kullanılan, petrol türevidir. İnşaat sektöründe ısı ve ses yalıtımı için kullanılmaktadır.

 

 


ses-yalitimi 

 

 

 

3. Kauçuk Köpüğü

Kauçuktan elde edilen yalıtım malzemesidir. Hem ısı hemde ses yalıtımında kullanılmaktadır.

 

 

 


ses-yalitimi

 

 

 

 

 

4. Ahşap Yünlü

Ahşap yünü levhalar, izolasyon ( yalıtım ) amaçlı olarak ahşap ürünlerden üretilmiş bir malzeme olup, pek çok sentetik ürüne göre de belli başlı üstünlüklere sahiptir. Bazı yerlerde ayrıca odun lifli levha olarak da adı geçmektedir. Her şeyden önce sentetik ürünlerin bir kısmı yangına karşı ahşap ürünler kadar dayanıklı değildirler. Bununla birlikte ahşap ürünler, neme karşı dayanıksızdır.

 

 


ses-yalitimi 

 

 

 

5. Poliüretan

Birçok sektörde yardımcı malzeme olarak kullanılan bir karbon bileşiğidir. Kullanım amacına göre sert ve yumuşak olarak üretilmektedir. Sert olarak üretilen poliüretanlar yapıda yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.

 

 

 


ses-yalitimiDuvarlarda Ses Yalıtımı

İki daire arasında ses yalıtımı uygulaması yaptırarak komşunuzun gürültüsünü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri profiller arasına yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır ve önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanının "kütle-yay-kütle" prensibi ile ses iletim performansı iyileştirilebilir.Duvarlarda Ses Yalıtımı Malzemesi Çeşitleri:

Duvarda ve döşemede ses yalıtımı için kullanılan yalıtım malzemeleri genellikle aynı malzemeler olup duvarda kullanılan malzemeler mahallin amacına göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

 

 

 

1. Mineral (Çimento) Esaslı Malzemelerle Yalıtım

Sert yüzeyli malzemeler sesi çok az tutarak aynen yansıtmaktadır. Taş yünü ve cam yünü gibi hava geçiren ve esnek malzemelerde ses, ısıya dönüştürülerek yok edilmektedir. Ses dalgası, malzeme bünyesine ne kadar nüfus ederse yutulan enerjide o kadar fazla olmaktadır. Taş yünü esaslı malzemelerle yapılacak ses yalıtımında, yüzey ile yalıtım malzemesi arasında hava boşluğu bulunmalıdır.

 

 


ses-yalitimi

 

 

 

 

 

2. Poliüretan Esaslı Malzemelerle Yalıtım

Poliüretan esaslı malzemelerle ses yalıtımı, yüzey temizlenerek yapılmaktadır. Ses bu malzemelerce emilerek yansıması önlenir. Poliüretan malzeme için sesin indirgeme değeri 30 dB’ dir. Ses emici akustik malzemeler, genellikle yüzeyi piramit şekilli, renkli, elastik ve poliüretan esaslı bir üründür. Gözenekler içine giren sesler, gözeneklerde şiddetini kaybederek sesin yutulmasını sağlar.

 

 

 


ses-yalitimi

 

 

 

 

 

3. Mantar Levhalar

Rulo ve levha mantar; inşaat sektöründe özellikle ısı ve ses yalıtımı uygulamalarında kullanılan, mantar meşesi ağacının kabuğunun parçalara bölünmesinden sonra tekrar preslenerek dilimlenmesi ile elde edilmektedir.

 

 

 

 


ses-yalitimi